Textilná 4, Košice, sídlisko Nad Jazerom (oproti reštaurácii Kolienko)

Horná sála, 1. poschodie
Dolná sála, prízemie