Tanečná skupina G mini Dance team vznikla ako občianske združenie OZ GAGA v roku 2013 pod vedením Gabriely Vargaeštok pri Súkromnej základnej škole, Tr. SNP 104 v Košiciach. V roku 2017 bola schválená zmena názvu združenia na G mini Dance team.

Jej cieľom je rozvíjať tanečné a pohybové zručnosti detí predškolského veku, žiakov základných, stredných škôl a širokej verejnosti. Venujú sa deťom predškolského veku už od 3 rokov, hlavne hudobno-pohybovej príprave, až po rôzne tanečné štýly, ako je street dance*show dance*disco dance*gymnastika.

Počas svojej existencie sa prezentujú na spoločenských a kultúrnych podujatiach, celoslovenských tanečných súťažiach, kde získavajú samé skvelé ocenenia. Pripravujú vystúpenia na zákazku, organizujú tanečné programy a súťaže, letné tábory a predovšetkým vyučujú tanec pre všetky vekové kategórie.

Tvorí ju cez 100 tanečníkov rôznych  vekových a výkonnostných kategórií.

Hlavnou prioritou G mini Dance teamu je tanec na kvalitatívnej úrovni v originálnom prevedení kreatívnych choreografií. Pri príležitosti rôznych akcií a zábavných podujatí sa radi zúčastňujú a pomáhajú kultúrnymi tanečnými vložkami a detskými pásmami.

Hlavná tanečná zložka G mini Dance teamu ponúka profesionálne vystúpeniaAko multižánrová skupina prináša rôzne tanečné štýly v komerčnom i umeleckom prevedení. Cieľom je sprostredkovať publiku skutočný tanečný zážitok, emócie a radosť z tanca.