Tanečná skupina G mini Dance team vznikla ako občianske združenie  OZ GAGA v roku 2013 pod vedením Gabriely Vargaeštok pri Súkromnej základnej škole, Tr. SNP 104 v Košicicach. V roku 2017 bola schválená zmena názvu združenia na G mini Dance team.
Jej cieľom je rozvíjať tanečné a pohybové zručnosti detí predškolského veku, žiakov základných, stredných škôl a širokej verejnosti. Venujú sa deťom predškolského veku už od 3 rokov, hlavne hudobno-pohybovej príprave, až po rôzne tanečné štýly ako je street dance*show dance*disco dance*gymnastika.
Behom svojej existencie sa prezentujú na spoločenských a kultúrnych podujatiach, celoslovenských tanečných súťažiach, kde získavajú samé skvelé ocenenia. Pripravujú vystúpenia na zákazku, organizujú tanečné programy a súťaže, letné tábory a predovšetkým vyučujú tanec pre všetky vekové kategórie.
Tvorí ju cez 100 tanečníkov rôznych  vekových a výkonnostných kategórií:
Hlavnou prioritou G mini Dance teamu je tanec na kvalitatívnej úrovni v originálnom prevedení kreatívnych choreografií. Pri príležitosti rôznych akcií a zábavných podujatí sa radi zúčastňujú  a  pomáhajú kultúrnymi tanečnými vložkami a detskými pásmami .
Hlavná tanečná zložka G mini Dance teamu, ponúka profesionálne vystúpenia. Ako multižánrová skupina prináša rôzne tanečné štýly v komerčnom i umeleckom prevedení. Cieľom je sprostredkovať publiku skutočný tanečný zážitok, emócie a radosť z tanca.