OZ G mini Dance team

vedúca OZ:

Gabriela Vargaeštok – 0907 975 319

Mgr. Janka Tancarová – 0911 125 093 

adresa OZ: Sputniková 7, 040 12  Košice

 

E-mail: obz.gaga@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/officialGmini

Tréningy:

Textilná 4, Nad Jazerom Košice (oproti reštaurácii Kolienko)