GABRIELA VARGAEŠTOK

Vedúca o.Z. G mini dance team, tanečná lektorka, choreograf

MGR. JANA TANCAROVÁ

Tanečná lektorka

JANA LENÁRTOVÁ

Tanečná lektorka

KATARÍNA JENČÍKOVÁ

Tanečná lektorka

MARTIN ČÍŇAN MICHALČÍK

Break dance lektor

MARTIN ČÍŇAN MICHALČÍK

Gymnastický tréner

EMMA KAROLYI

Pomocný lektor

MAŤA MISCHUROVÁ

Pomocný lektor

MGR. ART. GABRIELA HOLCER

Hosťujúca tanečná lektorka