GABRIELA VARGAEŠTOK
VEDÚCA O.Z. G MINI DANCE TEAM, TANEČNÁ LEKTORKA, CHOREOGRAF
MGR. JANA TANCAROVÁ
TANEČNÁ LEKTORKA
JANA LENÁRTOVÁ
TANEČNÁ LEKTORKA
KATARÍNA JENČÍKOVÁ
TANEČNÁ LEKTORKA
MARTIN ČÍŇAN MICHALČÍK
BREAK DANCE LEKTOR
EDUARD MARČÁK 
GYMNASTICKÝ TRÉNER
EMMA KAROLYI
POMOCNÝ LEKTOR
MAŤA MISCHUROVÁ
POMOCNÝ LEKTOR
 
MGR. ART. GABRIELA HOLCER
HOSŤUJÚCA TANEČNÁ LEKTORKA