Tréningy opäť spustené !

Tréningy pre jednotlivé skupiny sú od 20.5. opäť spustené! 🙂 
Chceli by sme Vás informovať, že na základe uvoľnenia opatrení, tanečný klub G mini Dance team  začína s tanečnými tréningami. Kto má vyplatené členské za mesiac marec, platba bude presunutá na mesiac máj. Časť tréningov bude nahradená, o čom budete vopred informovaní.
 Z dôvodu zamedzenia zhromažďovania ľudí, prosíme rodičov aby deťom nachystali platbu do uzavretého obalu/obálka, vrecúško, mikrotenový sáčok…. OZNAČENÉ MENOM! /Bude Vám vystavený príjmový doklad.
Opatrenia ktoré je potrebné dodržať:
1.       Prosíme, aby deti prichádzali na tréning už v tréningovom oblečení.
2.       Prosíme deti aj rodičov, aby sa nezdržiavali v priestoroch  šatne.
3.       Pri vstupe a odchode z budovy je potrebná dezinfekcia rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
4.        Prosíme rodičov, aby mali deti v ruksaku pripravené cvičky a pitný režim.
5.       Prosíme doniesť podpísané Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa zákonným zástupcom, ktoré nájdete tu.
 Opatrenia klubu:
1.       Každodenná dezinfekcia priestorov
2.       Pravidelné vetranie priestorov
3.       Usmernenie a koordinácia detí v tanečných priestoroch

Similar Posts