Deti v jednotlivých skupinkách môžu byť premiestnené do inej skupinky  na základe posúdenia lektorov.