Rozvrh tréningov na školský rok 2023/2024 bude skompletizovaný v priebehu septembra. 

Deti v jednotlivých skupinkách môžu byť premiestnené do inej skupinky  na základe posúdenia lektorov.