Na aktualizácii obsahu stránky sa intenzívne pracuje.